ست گان
بیمار

SKU Code
مشخصات فنی

از جنس اسپان باند گرماژ38 با دوخت عالی

کاربرد

لباس بیمار در اتاق عمل

  • Related posts
  • comments
ست گان بیمار

There are no reviews yet.

Your Review