ست لباس
بیمار

SKU Code
مشخصات فنی

از جنس اسپان باند گرماژ38 با دوخت عالی (مردانه و زنانه )

کاربرد

لباس بیمار در بخش بستری

  • comments
ست لباس بیمار

There are no reviews yet.

Your Review