امتیازات اخذ نمایندگی شرکت توس نگاه
 • ارائه آموزش­های تصویب شده به مدیران و کارکنان شاغل در نمایندگی
 • معرفی متقاضیان خرید محصولات این شرکت به نزدیکترین نمایندگی
 • امکان فروش محصولات با قیمت مشابه شرکت توس نگاه (قیمت مصرف کننده)
 • امکان خرید محصولات با قیمت همکار
شرایط اعطای نمایندگی
 • نام ثبت شده در سایت imed
 • سابقه کار در امر فروش تجهیزات پزشکی و توانایی جذب بازار و فعال بودن در زمینه بازاریابی محصولات
 • ترجیحا آشنایی اولیه با محصولات شرکت توس نگاه
 • خوشنامی، اعتبار و عملکرد مالی مناسب
 • خرید منظم و طبق برنامه توانایی تهیه برنامه پیش­بینی خرید و خرید از شرکت مطابق برنامه
 • ارائه گزارش دوره­ای از میزان فروش تعدادی
 • ارائه گزارش مکتوب و تحلیلی از تغییرات بازار و پیش­بینی اتفاقات محتمل در استان مورد نظر
 • ابراز کتبی التزام به قوانین و آیین نامه­های فروش شرکت توس نگاه
 • ارسال مدارک مورد نیاز (اسکن کارت شناسایی مدیر عامل، جواز کسب، فرم پر شده درخواست نمایندگی)
مراحل اعطای نمایندگی

در صورت دارا بودن شرایط اعطای نمایندگی مطابق مراحل ذکر شده در فلوچارت ذیل عمل می گردد و نامه نمایندگی جهت ارائه به اداره کل تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی اعطا میگردد .

تبصره :در صورتی که نام شرکت یا فرد متقاضی در سایت imed ثبت نشده باشد تاریخ اعتبار نمایندگی در نامه 1ماهه ثبت میگردد و در صورت توافق به صورت ماهانه تمدید می شود .

فلوچارت مراحل اعطای نمایندگی