شرکت توس نگاه در راستای تکمیل کادر پرسنل فنی خود، از افرادی که در حوزه های پزشکی و تجهیزات پزشکی از تخصص کافی برخوردار هستند، جهت پیوستن به تیم دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندان می توانند با تکمیل فرم ذیل درخواست خود را جهت بررسی کارشناسان شرکت ارسال کنند.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .