بسته بندی در محیط کلین روم

کلین روم یا اتاق تمیز به محیطی گفته می شود که آلاینده های زیست محیطی بسیار پایین تر از حد معمول فضای یک محیط بسته می‌باشد. آلاینده‌های معمول عبارتند از: گرد و غبار، میکروبهای معلق در فضا و بخار مایعات محیطی. بطور دقیق تر اتاق تمیز محیطی با آلایش کنترل شده ذرات معلق در فضاست که در هر متر مکعب آن تعداد معینی ذره موجود است و همچنین دارای سیستم فیلتراسیون و تهویه هوا می باشد تا بتواند به طور مداوم هوای بدون ذرات را وارد اتاق کند

شرکت توس نگاه به دلیل مجهز بودن به کلین روم طبق شرایط استاندارد با کلاس 100000 و همچنین نیروی انسانی مجرب و آموزش دیده آماده همکاری با سایر همکاران جهت بسته بندی محصولات در محیط کلین روم می باشد .

استریل

استریل فرآیندیست که طی آن میکرو ارگانیسم ها و عوامل انتقال دهنده آن ها از جمله قارچ ، باکتری، اسپور باکتری  و ویروس را از بین می برد . استریل تجهیزات پزشکی به دلیل جلو گیری از انتقال  عفونت به بیمار،   از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از روش های استریل ، استریل با گاز اتیلن اکساید می باشد

شرکت توس نگاه با دارا بودن سیستم استریل مطابق شرایط استاندارد ظرفیت 7متر مکعب قادر به ارائه خدمات استریل به سایر شرکت  ها می باشد.

آزمایشگاه میکروبیولوژی

شرکت توس نگاه با دارا بودن دستگاه های آزمایشگاهی از جمله اتوکلاو، هود لامینار، انکوباتور و.. قادر به انجام آزمایشات میکروبی ( تست قارچ، باکتری و نوار میکروبی ) جهت صحه گذاری استریل می باشد.